Impresum

  Web-stronu www.naturhp.de wobhospodarja
  hojerka Steffi Ch. Liebscherowa,
  Kurta Pchalekowa dróha 23, D-02625 Budyšin

  tel.: +49 (0) 35 91/27 54 02, e-mail: sl(at)naturhp.de

  Informacije na tutej internetnej stronje buchu swědomiće zestajane. Přiwšěm njemóžetej so dospołnosć a prawosć wobsahow na tutej web-stronje garantować; tohodla je rukowanje wuzamknjene. Wobhospodarjerka wuměnja sej prawo, web-stronu bjez připowědźenja změnić abo wozjewjenje skónčić.

  Wšitke grafiki, fota a teksty tuteje strony su po awtorskim prawje škitane a njesmědźa so bjez pisomneje dowolnosće wobhospodarjerki ani w cyłku ani po dźělach kopěrować, wužiwać, rozmnožeć, rozšěrjeć abo změnić.

  Za wobsahi zalinkowanych stron so njerukuje. Zamołwity za hojersku praksu je Strowotniski zarjad Budyšin. Přepruwowanje ze stron hamtskeho lěkarja wotmě so 24.05.1995, dowolnosć powołanskeho wukonjenja hojerstwa bjez zasadźenskeho wopisma (dowolnosće jako hojerka) wudźěli Krajnoradny zarjad Budyšin dnja 10.7.1995.

  Powołanski zakład tworja zakoń wo hojerstwje z dnja 17.02.1939, wuwjedźenske postajenje z dnja 18.02.1939 a wukaz wo wolóženju zamołwitosće z dnja 18.04.1975. Dochody praksy su bjez wobrotoweho dawka.

  přełožk do serbšćiny: Božena Braumanowa
  Bozena.Braumanowa(at)gmx.de


  Datowe škit:

  Bitte über den Sprachbutton zur deutschen Seite "Datenschutz".