Hojerka – Steffi Liebscher

  Witam was wutrobnje

  na mojej serbskej web-stronje!
  Sym pola Drježdźan wotrostła, tuž jenož něšto słowow serbsce rěču. Wjeselu pak so, zo směm Wam swoju hojensku praksu we Wašej rěči předstajić.

  Strowota je drohotne kubło. To čłowjek předewšěm potom začuwa, hdyž schorje. Jako hojerka chcu Was při hladanju a pěstowanju Wašeje strowoty a derjeměća podpěrować. We Wašim wosobinskim procesu hojenja chcu Was wěcywustojnje přewodźeć. Hač dźe w prěnim rjedźe wo ćělne, emocionalne abo duchowno-dušine aspekty, móže pola kóždeho čłowjeka hinak być.

  Wšitkim tutym runinam so jako hojerka wěnuju a harmoniji mjez nimi polěkuju. Mój poskitk saha tuž wot trochu krućišich manualnych technikow hač k najněžnišemu energetiskemu dźěłu. Fundowana wěda, wobšěrne nazhonjenja kaž tež přećelnosć a respekt we wobchadźenju z pacientkami a pacientami su zakład mojich terapijow.

  Zeznajomće so tuž ze mnu, mojej praksu a z poskitkom přirodnych hojenskich metodow na tutych stronach bliže.

  Wjeselu so na Waš wopyt.
  Waša

  Steffi Liebscherowa, hojerka