POŁOŽENJE

Moja praksa je w centrumje Budyšina, Pchalekowa dróha 23, blisko Póstoweho naměsta w 1. etaži moderneho bydlenskeho a wobchodneho domu (z liftom).

Wot busoweho dwórnišća (Augusta Bebelowe naměsto) trjebaće pěši 5 mjeńšin a wot dwórnišća 10 mjeńšin.

Móžnosć parkowanja: Center při Žitnych wikach, Hornčerska hasa

karte-liebscher