MASAŽE

MASAŽA PO BREUßU

je specielna masaža chribjeta, kotraž je idealne wudospołnjenje terapije rjapa, ale móže so tež jedotliwje nałožować.
Přijomna masaža z ćopłym janskim zelom a hojensko-magnetiskimi přimkami chribjet łahodnje wotpina a naćehnje, dušine a ćělne přepinanja (Verspannungen) so rozpušća, regeneracija mjezytačałkow (Bandscheiben) so spěchuje.

CYŁOTNA MASAŽA

je klasiska masaža, při kotrejž so na energetiske aspekty dźiwa. Kedźbliwe dótkanje, žiwne wolije a měrne, łahodne přimki wjedu k wotputanju, polěkuja dowěrje a derjeměću, polěpšeja překrawjenje, ćečenje lymfow (Lymphfluss) a přeměnu maćiznow. Čłowjek móže swoje ćěło wědomišo začuwać.

INDISKA BABY-MASAŽA

bu přez lěkarja Frédéricka Leboyera w Europje znata. Přiměrja so potrjebje ćěšenka za rytmiskim pohibom, něžnym dótknjenjom a ćopłotu a rozpušća ćělne a emocionalne přepinanja (Verspannungen). Přez něžne pohiby rukow nastawa w měrnej atmosferje dialog z dźěsćom.

TERAPIJA REFLEKSOWYCH CONOW NA NOZE

Tłóčenje wěstych dypkow na noze je terapeutiska móžnosć, kotraž so hižo 5 000 lět dołho w Indiskej a Chinje nałožuje a kotruž w Egyptowskej, pola sewjeroameriskich Indianow a hač do srjedźowěka tež w Europje praktikowachu. Hanne Marquardt terapiju modifikowaše a tajka je wona nětko hižo něšto lětdźesatkow tež w Němskej znata.
W systemje refleksiologije je cyłe čłowječe ćěło ze wšěmi swojimi organami na noze zwobraznjene. Poćeženja ćěła su tam wotčitajomne a zaměrnje wowliwujomne. Přez łahodny abo tež sylny ćišć z palcom so čuwowe dypki na noze stimuluja, zo bychu organizm w jeho samoregulaciji podpěrowali.